top of page

Zmiany w mikrorachunku podatkowym

Od 10 listopada 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Rozbudowano katalog należności o nowe płatności dokonywane za jego pomocą.


Przy użyciu mikrorachunku dokonywane powinny być wpłaty z tytułu:


* podatków dochodowych (za wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej), * VAT, * daniny solidarnościowej, * opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml, * opłaty od środków spożywczych, * opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, * podatku od sprzedaży detalicznej, * podatku od wydobycia niektórych kopalin, * opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym, * opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 o.p.


Nadal indywidualny rachunek podatkowy nie jest właściwy do wpłat wszystkich rodzajów podatków. Nie jest on właściwy np. do wpłat z tytułu podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page