top of page

REMANENT / SPIS Z NATURY


Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a co za tym idzie konieczność sporządzenia remanentu. Przedsiębiorcy prowadzący Książkę Przychodów i Rozchodów (czyli Ci którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub zasady ogólne) mają obowiązek sporządzić spis z natury na ostatni dzień roku podatkowego, także w przypadku, gdy wynik remanentu jest zerowy. Spisowi z natury podlegają: towary handlowe i materiały oraz surowce podstawowe i pomocnicze, wyroby gotowe, półwyroby i produkcja w toku, braki i odpady.

Spis z natury powinien zawierać:

- imię i nazwisko właściciela oraz nazwę firmy

- datę sporządzenia spisu

- chronologiczna numerację pozycji i arkuszy

- informacje o spisywanym towarze: jednostka miary, stwierdzona ilość, cena za jednostkę, wartość (ilość x cena)

- podsumowanie spisu z natury

- obowiązkową klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”

- podpisy osób sporządzających spis i właściciela firmy

Wyceny dokonujemy po rzeczywistej cenie zakupu lub według cen rynkowych, jeżeli są niższe na dzień dokonywania spisu. W sytuacji wyceny rynkowej, musimy obok podać rzeczywistą cenę zakupu. Wyroby gotowe wyceniamy według kosztu ich wytworzenia.


Co istotne, podatnicy VAT zwolnieni wyceniają spis w cenach zakupu brutto, a podatnicy którzy rozliczają VAT, w cenach netto.

Towary częściowo zużyte traktujemy w wycenie w taki sposób, jakby były nienaruszone.


Pamiętaj żeby przekazać spis z natury do biura księgowego przed datą wysłania zeznania podatkowego, bowiem jego wartość będzie wpływać zarówno na wysokość podatku dochodowego jak i rocznej składki zdrowotnej. Wartość towarów niesprzedanych na koniec roku podatkowego, zwiększa podstawę opodatkowania, zmniejsza ją stan remanentu na początek roku podatkowego. Finalnie kosztem w roku podatkowym może być tylko ten towar, który został wcześniej lub w tym roku zakupiony i sprzedany w tym roku.


Warto dodać, że w przypadku chęci skorzystania z opłacania składek ZUS, tzw. Małego ZUS+, biuro księgowe powinno otrzymać spis z natury niezwłocznie po jego sporządzeniu, na początku roku następnego roku podatkowego, a przed 31.01, celem ustalenia możliwości korzystania z tej preferencji oraz ustalenia wysokości podstawy składek ZUS.

20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page