top of page

USŁUGI

Dostarczam kompleksowe rozwiązania księgowe dla osób fizycznych. Przeczytaj o moich usługach poniżej i skontaktuj się ze mną w przypadku jakichkolwiek pytań.

KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - PKPIR

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży - ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług - VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji VAT - 7 i JPK do właściwego Urzędu Skarbowego

 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

KADRY & PŁACE

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 • przygotowanie akt osobowych pracowników (akta osobowe przechowywane w siedzibie pracodawcy)

 • sporządzanie i wysyłka deklaracji do ZUS

USŁUGI DODATKOWE

 • sporządzanie raportów do GUS

 • odbiór dokumentów z siedziby klienta (tylko w obrębie miasta Kutno)

 • prowadzenie księgowości zdalnie

Uzyskaj wycenę

Napisz e-mail z informacją o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przewidywanej ilości dokumentów w miesiącu, czy jesteś podatnikiem VAT, czy zamierzasz kupować lub sprzedawać towary/usługi za granicę, czy zatrudniasz pracowników, a ja wycenię dla Ciebie swoją usługę.

Dziękuję za wiadomość

bottom of page