top of page

Zmiany od lipca 2023_Informacja dla kadr i płacI. Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Od lipca 2023 roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa:

- 3.600,00 zł brutto, wynosi minimalne wynagrodzenie krajowe, dla osób zatrudnionych na umowę o pracę

- 23,50 zł brutto, wynosi minimalna stawka godzinowa, dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zleceń.


II. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce:

a) Badania lekarskie:

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego powraca obowiązek wykonywania lekarskich badań okresowych. U tych pracowników, którym w okresie trwania stanu zagrożenia skończyła się ważność badań lekarskich i badania te dotychczas nie zostały wykonane, należy je przeprowadzić w ciągu 180 dni, od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.


b) Szkolenia okresowe BHP:

W przypadku skorzystania z możliwości nieprzeprowadzania szkoleń okresowych BHP w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, po jego zniesieniu, trzeba je bezwzględnie w ciągu 60 dni uzupełnić.


c) Szkolenia wstępne BHP:

Od lipca 2023 roku nie ma już możliwości przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


d) Fikcja doręczeń:

Nieodebrana przez pracownika korespondencja (np. rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem), będzie uznana za dostarczoną po upływie 7 dni od drugiego awizo.


e) Pracownicy - cudzoziemcy

Dokumenty cudzoziemców, które utraciły swoją ważność w trakcie trwania stanu zagrożenia

epidemicznego zachowują jeszcze swoją ważność, ale w ciągu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia ważność utracą:

- zezwolenia na pracę

- oświadczenia o powierzeniu pracy

- karty pobytu

- wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy

- terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt

W związku z powyższym, należy dokładnie przeanalizować dokumenty pobytowe zatrudnianych pracowników-cudzoziemców. Może bowiem dojść do sytuacji w której okaże się, że pracownik po 31.07.2023 przebywa na terytorium RP nielegalnie. Nie dotyczy to pracowników, który na terytorium RP wjechali po 24.02.2022.


f) Pracownicy z niepełnosprawnością

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w okresie stanu zagrożenia

epidemicznego, automatycznie ulegały przedłużeniu. Orzeczenia te zachowują ważność przed 60 dni, od dnia w którym zniesiono stan zagrożenia epidemicznego.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page