top of page

Zamrożenie cen prądu i ceny maksymalne

Przypominam, że do dnia 30 listopada 2022 roku odbiorcy uprawnieni powinni złożyć oświadczenie dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh (0,79 zł/kWh).

Są to m.in. mikro, mali i średni przedsiębiorcy.


Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 r., cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.


Mikroprzedsiębiorca a maksymalna cena prądu


Mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:


a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.


Odbiorcy uprawnieni z grupą taryfową G nie muszą składać oświadczenia.


Wzór oświadczenia można znaleźć w rozporządzeniu, do którego link jest poniżej.


Oświadczenie można wysłać elektronicznie podpisując profilem zaufanym czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, można wysłać pocztą lub zanieść osobiście do placówki

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page