top of page

Ustal czy musisz stosować split-payment (mechanizm podzielonej płatności)?

W przypadku zakupu niektórych towarów lub usług zastosowanie podzielonej płatności jest obowiązkiem. Dlatego, aby uniknąć kar sprzedawca, jak i nabywca powinien ustalić w przypadku każdej faktury, czy musi zastosować split-payment. W pierwszej kolejności sprzedawca musi określić, czy obowiązkowy split payment ma zastosowanie. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to na fakturze musi umieścić adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Nabywca również musi określić, czy za swój zakup musi zapłacić stosując mechanizm podzielonej płatności. Brak oznaczenia na fakturze nie zwalnia go bowiem z zastosowania split payment, jak również oznaczenie na fakturze nie zawsze powoduje, że kupujący musi zapłacić za fakturę stosując mechanizm podzielonej płatności.


Jakie kroki należy podjąć: KROK 1.

Ustal, kto jest Twoim kontrahentem. MPP stosujemy, gdy kupujący dokona zakupów jako podatnik VAT. Może nim być zarówno podatnik czynny jak i zwolniony


KROK 2.

Ustal, czy towar albo usługa znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Poniżej link do załącznika.....


KROK 3.

Ustal, jaka jest wartość faktury. Nie ma znaczenia wartość towaru lub usługi wymienionej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, tylko wartość całej faktury. MPP stosujemy, gdy kwota należności wykazana na fakturze przekracza 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Np. kupiłeś samochód za 40 000 zł i w tym przypadku nie ma zastosowania MPP ale gdyby na fakturze znalazł się jeszcze dodatkowy zakup np. kół do tego samochodu za 2 000 zł to już cała faktura musi zostać zapłacona w split payment.6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page