top of page

e-Doręczenia - usługa korespondencji elektronicznej dla przedsiębiorców


Tradycyjny list polecony otrzymany z urzędu powoli przechodzi do historii. Zastąpi go elektroniczna usługa Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych, nazywana również e-Doręczeniami. Obowiązek wdrożenia elektronicznej korespondencji z urzędami dotyczy także przedsiębiorców.Od kiedy firmy rozpoczną korzystanie z e-Doręczeń?


Proces wdrożenia nowego obowiązku będzie zależał od tego, kiedy miało miejsce założenie

firmy w rejestrach obejmujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

- KRS*: spółki i inne podmioty rozpoczynające działalność, rejestrujące się w KRS

po dniu 30 grudnia 2023 r. będą zakładały skrzynki do e-Doręczeń wraz z

wnioskiem o rejestrację firmy. Podmioty już istniejące, na utworzenie skrzynki będą

miały czas do dnia 10 marca 2024 r.

- CEIDG: osoby fizyczne, zakładające działalność po dniu 1 stycznia 2024 r.

również dołączą wniosek o utworzenie adresu do skrzynki e-Doręczeń.

Przedsiębiorcy, już prowadzący działalność, mają czas aż do 30 września 2026 r.


Jak złożyć wniosek?


Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl. Samo złożenie

wniosku nie włącza jeszcze firmy do systemu e-Doręczeń, stanie się to dopiero po

aktywacji skrzynki. Po weryfikacji urząd prześle instrukcje jak dokonać aktywacji na

podany we wniosku adres e-mail. Uwaga, nasza dotychczasowa skrzynka e-mail nie będzie

adresem e-Doręczeń, otrzymamy z urzędu zupełnie nowy niepowtarzalny adres e-mail. Po

aktywacji, korespondencja od organów publicznych będzie przesyłana wyłącznie

elektronicznie. Powiadomienie o wpisie do bazy adresów elektronicznych urząd prześle

mailem.

Osoby prywatne (nie prowadzące działalności gospodarczej) nie mają obowiązku posiadania

adresu do e-Doręczeń.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS muszą wyznaczyć administratora tej skrzynki. Firmy zarejestrowane w CEIDG mogą obsługiwać skrzynkę samodzielnie, lub wyznaczyć inną

osobę (administratora).

Zmianę danych takich jak adres siedziby i adres do korespondencji również trzeba zgłosić w

usłudze e-Doręczeń.

O otrzymaniu pisma na skrzynkę e-Doręczeń, przedsiębiorca zostanie powiadomiony

mailowo. Będzie to forma awizo, od tego momentu rozpoczyna bieg 14-dniowy termin na

odbiór pisma. Po tym terminie korespondencja zostanie uznana za doręczoną.


Mimo nałożonego na przedsiębiorców dodatkowego obowiązku nie sposób ocenić, że jest to krok w dobrą stronę. Korespondencja z urzędami będzie odbywać się szybciej i bezpieczniej. E-doręczenia powinny pozytywnie wpłynąć na proces elektronicznego przechowywania dokumentów.


*dla tych podmiotów planowane są dalsze wydłużenia terminów. Ustawa określa maksymalny termin wdrożenia e-Doręczeń na 1 stycznia 2024 r. Minister Cyfryzacji złoży projekt ustawy zmieniającej w tym zakresie na 1 stycznia 2025 r.

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page